Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC,TRUNG TAM GIA NHAN VAN,GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUA THU DUC,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN THU DUC

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12690
Lớp dạy: Lớp 5
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG HBC, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: SẮP XẾP SAU 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi