Banner
Banner Mobile

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT QUẬN PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
QUẬN PHÚ NHUẬN

 
1. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC:

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ SĐT
1 Tiểu Học Hồ Văn Huê 9 Hoàng Minh Giám, P. 9, Phú Nhuận (028) 3544 9079
2 Tiểu Học Cao Bá Quát 92 Phan Đăng Lưu, P.5, Phú Nhuận (028) 3844 1276
3 Tiểu Học Nguyễn Đình Chính 93 - 95 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Phú Nhuận (028) 3844 2787
4 Tiểu Học Đông Ba 99 Phan Đăng Lưu, P.7, Phú Nhuận (028) 3995 5480
5 Tiểu Học Phạm Ngọc Thạch 175 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận (028) 3844 4578
6 Tiểu Học Lê Đình Chinh 34/5AB Trần Khắc Chân, P.15, Phú Nhuận (028) 3844 1749
7 Tiểu Học Trung Nhất 243/3 Phan Đình Phùng, P.15, Phú Nhuận (028) 3844 3924
8 Tiểu Học Đặng Văn Ngữ    
9 Tiểu Học Chí Linh 525/73 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Phú Nhuận (028) 3844 0360
10 Tiểu Học Vạn Tường 15 Hồ Biểu Chánh, P.12, Phú Nhuận (028)  3844 2434
11 Tiểu Học Sông Lô 37 Phan Xích Long, P.3, Phú Nhuận (028) 3844 5829
12 Tiểu Học Cổ Loa CX Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Phú Nhuận (028) 3844 2586
 

2. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN PHÚ NHUẬN:
 

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ SĐT
1 THCS Đào Duy Anh 14 Lê Quý Đôn, P.12, Phú Nhuận (028) 6275 1285
2 THCS Châu Văn Liêm 93 Phan Đăng Lưu, P.7, Phú Nhuận (028) 3841 4945
3 THCS Độc Lập 94 Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận (028) 3995 1433
4 THCS Ngô Tất Tố 17 Đặng Văn Ngữ, P.10, Phú Nhuận (028) 3844 1796
5 THCS Cầu Kiệu 244 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận  
6 THCS Trần Huy Liệu 89 Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Phú Nhuận (028) 3990 3233

3. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT QUẬN PHÚ NHUẬN:
 

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ SĐT
1 THPT Hàn Thuyên 37 Đặng Văn Ngữ, P.10, Phú Nhuận (028) 3844 1643
2 THPT Hưng Đạo 29/24 Thích Quảng Đức, P.4, Phú Nhuận (028) 3844 0051
3 THCS - THPT Quang Trung Nguyễn Huệ 780 Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận (028) 2248 1919
4 THCS-THPT Đăng Khoa 72 Đặng Văn Ngữ, P.10, Phú Nhuận (028)62 976 162
5 THCS-THPT Hồng Hà 72 Trương Quốc Dung, P.10, Phú Nhuận (028) 3997 3254