Banner
Banner Mobile

Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20421
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 9
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 3
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Trần Thế Tạo
Mã GS: 20418
Năm sinh: 15/11/1982
Hiện là: Giáo viên
Trường: Đại học sư phạm TP HCM
Chuyên ngành: Toán
Năm TN: 2004
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán-Lý-Hóa
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 300,000 đồng
Thông tin khác: Có 20 năm kinh nghiệm
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20416
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 7
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20415
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 12
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 450,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20414
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20413
Năm sinh: 10/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
huỳnh công thành
Mã GS: 20412
Năm sinh: 12/10/1981
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 1
Yêu cầu lương tối thiểu: 350,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Nguyễn Thị Kim Oanh
Mã GS: 20410
Năm sinh: 01/01/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9, Lớp 10
Các môn: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Quận 1, Quận 2, Q.Bình Thạnh, Q.Phú Nhuận
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Hà Minh Trường
Mã GS: 20407
Năm sinh: 03/03/2005
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 10
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 9
Yêu cầu lương tối thiểu: 180,000 đồng
Thông tin khác:
Kết thúc Chọn
Bùi Dương Duy Ngọc
Mã GS: 20397
Năm sinh: 03/09/2004
Hiện là:
Trường:
Chuyên ngành:
Năm TN:
Nhận dạy: Lớp 11
Các môn: Toán
Khu vực: Quận 10
Yêu cầu lương tối thiểu: 220,000 đồng
Thông tin khác:
« 1 2 3 4 5 »