Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN THU DUC-GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU QUAN THU DUC-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN THỦ ĐỨC

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13406
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa chỉ: NGÔ CHÍ QUỐC, BÌNH CHIỂU, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,600,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi