Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN TAN PHU-GIA SƯ QUẬN TÂN PHÚ-TRUNG TAM GIA SU QUAN TAN PHU-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN TÂN PHÚ-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13400
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: TÔ HIỆU, PHÚ TRUNG, Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi