Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN TAN PHU-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ QUẬN TÂN PHÚ-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU QUAN TAN PHU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13407
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy:
Địa chỉ: LÊ TRỌNG TẤN, TÂN SƠN NHÌ, Q.Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi