Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN GO VAP,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN GO VAP,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12689
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: NGUYỄN THÁI SƠN, PHƯỜNG 5, Q.Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 2,4, 18H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi