Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU ,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11266
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy:
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH , P25, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi