Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11258
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU CẢNH, P22, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi