Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ QUẬN BÌNH THẠNH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN BINH THANH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU QUAN BINH THANH

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12675
Lớp dạy: Lớp 8
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5, Q.Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,500,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: THỨ 2,4,6, 18H
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi