Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9-GIA SƯ QUẬN 9-TRUNG TAM GIA SU QUAN 9-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 9-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ NHÂN VĂN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13398
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: LÃ XUÂN OAI, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi