Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9-GIA SƯ QUẬN 9-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN-GIA SU QUAN 9-TRUNG TAM GIA SU-GIA SU-GIA SƯ-TRUNG TÂM GIA SƯ-GIA SƯ-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ NHÂN VĂN-

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13409
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Địa chỉ: ĐÌNH PHONG PHÚ, PHƯỜNG TNPB, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi