Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11010
Lớp dạy: Lớp 7
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: NGUYỄN DUY TRINH, PHÚ HỮU, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,400,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi