Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 9,TRUNG TAM GIA SU QUAN 9,GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12682
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: MAN THIỆN, HIỆP PHÚ, Quận 9 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: THỨ 7,CN, SX
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi