Banner
Banner Mobile

GIA SƯ QUẬN 6,GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 6,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU QUAN 6

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12684
Lớp dạy: Lớp 10
Môn dạy: Văn
Địa chỉ: BÀ HOM, PHƯỜNG 13, Quận 6 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi