Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 4-GIA SƯ QUẬN 4-TRUNG TAM GIA SU QUAN 4-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 4

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13399
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Hóa
Địa chỉ: KHÁNH HỘI ,PHƯỜNG 4, Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN NỮ ( KHOA HÓA )
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi