Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,GIA SƯ QUẬN 2-TRUNG TAM GIA SU QUAN 2-TRUNG TÂM GIA SƯ QUẬN 2-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13391
Lớp dạy: Lớp Ngoại Ngữ
Môn dạy: Anh văn giao tiếp
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: GIÁO VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi