Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN ,GIA SU QUAN 2,

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 12685
Lớp dạy: Lớp 4
Môn dạy: Anh Văn ( Dạy Tích Hợp )
Địa chỉ: XA LỘ HÀ NỘI, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 4,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SX, SAU 17H
Yêu cầu: GIÁO VIÊN NỮ
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi