Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 2-GIA SU NHAN VAN-GIA SƯ QUẬN 2-GIA SƯ NHÂN VĂN-GIA SU QUAN 2-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 2

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13392
Lớp dạy: Lớp 6
Môn dạy: Các môn
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ, AN PHÚ, Quận 2 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2,200,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: SẮP XẾP ( SÁNG HOẶC CHIỀU )
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi