Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 12-GIA SƯ QUẬN 12-TRUNG TAM GIA SU QUAN 12-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN-GIA SU QUAN 12-GIA SU NHAN VAN-TRUNG TAM GIA SU

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 13395
Lớp dạy: Lớp 12
Môn dạy: Toán-Lý-Hóa
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUÁ, ĐÔNG HƯNG THUẬN, Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 3,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: SẮP XẾP
Yêu cầu: SINH VIÊN
Người học:
Liên hệ: 0907711224 - 0972 39 22 33 - 0988 839 039
đồng/1 buổi