Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN TAN BINH,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU NHAN VAN,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU NHAN VAN,TRUNG TAM GIA SU,GIA SU NHAN VAN

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 11265
Lớp dạy: Lớp 11
Môn dạy: Toán
Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG 13, Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,800,000 đồng/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp SAU 14H
Yêu cầu: Sinh Viên Nam / Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi