Banner
Banner Mobile

GIA SU QUAN 9,GIA SU NHAN VAN,GIA SƯ NHÂN VĂN,GIA SU QUAN 9,GIA SU,GIA SƯ QUẬN 9,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU QUAN 9,GIA SƯ QUẬN 9,TRUNG TÂM GIA SƯ,GIA SU QUAN 9

Lớp đang cần gia sư
Mã lớp: 7504
Lớp dạy: Lớp 1
Môn dạy: Anh Văn
Địa chỉ: PHẠM VĂN ĐỒNG, P, HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.Thủ Đức - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1,000,000 đồng/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp - 18h
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Người học:
Liên hệ: 090 7711 224 - 0988 839 039 - 097 239 2233
đồng/1 buổi